Select Page

This page won't be used since Fiel uses their own page.

In samenwerking met

Het verhaal achter ‘Voorzienigheid van God’

‘Het is een zoete en bittere voorzienigheid tegelijkertijd.’

De voorzienigheid van God is Zijn doelgerichte soevereiniteit waardoor Hij ten volle zijn uiteindelijke doel voor het universum zal bereiken. Gods voorzienigheid brengt Zijn plannen ten uitvoer, leidt alle dingen naar haar uiteindelijke doel en brengt deze tot voltooiing.

Dit boek verkent het doel, de aard en de omvang van Gods doelen voor de wereld, Piper biedt je een handreiking om de God te kennen Die alle dingen in Zijn handen heeft en tegelijkertijd intiem betrokken blijft bij het leven van Zijn volk.

Interview met Pastor John

Is Gods soevereiniteit hetzelfde als Gods voorzienigheid?

‘Gods soevereiniteit is Zijn recht en macht om alles te doen waartoe Hij besluit. (…) God ziet erop toe dat werkelijk alles gebeurt wat er moet gebeuren om Zijn bedoelingen te verwezenlijken.’

Als je erop vertrouwt dat Gods soevereine goedheid en barmhartigheid alle dagen met je is, ben je net zo vrij als Ruth.

Meer boeken van John Piper

©️ 2021 – Geloofstoerusting